Nemščina

Poglabljanje znanja nemščine za 2. letnik

V letošnjem šolskem letu (2017/18) smo dijakom 2. letnika, ki jih zanima poglobljeno učenje nemškega jezika, omogočili dodatno uro tega jezika na teden. Dobivamo se ob sredah 8. uro. Pri pouku bogatimo besedišče, utrjujemo slovnične strukture, se pripravljamo na šolsko tekmovanje iz nemščine, se pogovarjamo, vadimo bralno in slušno razumevanje.

Dijaki, ki se udeležujejo tega pouka, bodo v 4. letniku lahko bolje pripravljeni pristopili k opravljanju Nemške jezikovne diplome II – stopnje B2/C1.

Izvajalka priprav v šolskem letu 2017/18 sem Mojca Poharc