Gimnazija – evropski oddelek

 • Na Gimnaziji Lava vpisujemo evropski oddelek od šolskega leta 2004/2005.
 • Ima vse značilnosti običajnega gimnazijskega oddelka.
 • Čeprav se je projekt EO na državnem nivoju zaključil, ga šole lahko izvajamo še naprej.
 • Na Gimnaziji Lava ohranjamo dobro tradicijo in vpisujemo dijake v EO, saj je med novinci zanj vsa leta veliko zanimanje.

Posebnosti evropskega oddelka:

 • narodna izmenjava v 1. letniku,
 • mednarodna izmenjava v 2. letniku,
 • poudarjeno učenje prvega in drugega tujega jezika,
 • predmet evropske študije v izbirnem delu predmetnika,
 • obisk slovenskega parlamenta v 3. letniku,
 • preživetveni tečaji tujih jezikov (ruščine, italijanščine, portugalščine, hrvaščine, poljščine …),
 • obiski evropskih poslancev in visokih predstavnikov tujih veleposlaništev.


skotske pravljice

 

Dijaki EO so pod mentorstvom profesoric v slovenščino prevedli Škotske pravljice in jih tudi ilustrirali. Izšle so v dveh knjižnih izdajah in v elektronski knjigi. Pravljice so potem večkrat predstavili otrokom na urah pravljic ter na drugih prireditvah.

 

 


Izbirni maturitetni predmeti
BIOLOGIJA, FIZIKA, KEMIJA,
ZGODOVINA, GEOGRAFIJA, PSIHOLOGIJA,
SOCIOLOGIJA, DRUGI TUJI JEZIK, INFORMATIKA


Mednarodna izmenjava dijake vedno navduši:

V Nemčiji je bilo zabavno, družabno in zanimivo. V tednu dni smo se res navezali drug na drugega.

Mednarodna izmenjava mi je bila všeč, saj sem spoznala nove prijatelje, druge običaje, drugo kulturo …

Nadgradili smo znanje angleščine in nemščine, pa še dobro smo se imeli.

V nemškem Singnu je bilo super. Rada potujem in spoznavam nove kraje. Le prehitro je minilo.

To je bila zelo dobra izkušnja. Program je bil dobro pripravljen, raznolik, obenem pa smo imeli dovolj časa za druženje. Odlično smo se razumeli in z veseljem bi to še ponovila.


predmetnik G


VEČ ZNANJA, VIŠJA IZOBRAZBA – BOLJŠA PRIHODNOST.
URESNIČI SVOJE SANJE …