Gledališka skupina

GLEDALIŠKA SKUPINA

Člani skupine spoznavajo in doživljajo svet besedne umetnosti, namenjene zlasti otrokom, in se preizkusijo v vlogi gledaliških ustvarjalcev. Pri pripravi šolske gledališke uprizoritve razvijajo zmožnost gledališkega izražanja in se seznanijo z raznolikostjo disciplin, ki so povezane z gledališčem. Predstavo v prednovoletnem času uprizorijo na šoli, nato pa svojo ustvarjalnost predstavijo tudi širši javnosti.

V šolskem letu 2016/2017 so uprizorili pravljico Bobek in barčica, ki je nastala po literarni predlogi Anje Štefan, v šolskem letu 2017/2018 pa pravljico Marije Petrovec z naslovom Le kje si, mami?

Katarina Petač