Francoščina

FRANKOFONSKI DAN – projektno delo pri pouku francoščine

20. marec je mednarodni dan frankofonije, saj število govorcev francoščine iz leta v leto narašča, francoščina pa ima pomembno vlogo v svetu: poleg angleščine je edini jezik, ki se govori na vseh kontinentih, je tretji najbolj uporabljen jezik v svetovnem gospodarstvu in je delovni jezik inštitucij (Evropska unija, Nato, Organizacija združenih narodov …). Vsako leto je v Celju prireditev z naslovom Frankofonski dan, ki jo organizira Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter s Francoskim inštitutom v Sloveniji. Celjski dom napolnijo učenci, dijaki in študentje, ki imajo radi francoščino in se jo tudi učijo v šoli.
Tudi letos je prireditev zaključek razvojno-raziskovalnega projekta francoščina na različnih kontinentih. Mladi s pomočjo svojih mentorjev več mesecev raziskujejo frankofonske dežele, kjer so prisotni tudi drugi jeziki in kulture. Naša šola letos raziskuje Kanado, še posebej francosko govoreči del te države – Québec. V projekt so vključeni dijaki od 1. do 4. letnika. Na končni prireditvi se bomo predstavili z glasbeno točko.

Mentorica je Petra Kotnik.

Spodnje slike so s prireditve marca 2017, ko smo predstavili Senegal.

FRANCOSKO BRALNO TEKMOVANJE – EPI LECTURE

Dijake spodbujamo, da berejo v francoščini. V 2. in 3. letniku pri urah francoščine preberemo in analiziramo po dve knjigi, ki sta primerni za ta nivo znanja in sta dijakom zanimivi. Dijaki se konec marca ali v začetku aprila udeležijo bralnega tekmovanja, ki ga pripravi Državna založba Slovenije.

Mentorica je Petra Kotnik.