XVI. TEKMOVANJE MLADIH ZGODOVINARJEV

Vabimo vse dijake, ki se želite preizkusiti v znanju zgodovine, da se udeležite tekmovanja mladih zgodovinarjev.

Tema tekmovanja je industrializacija v prvi polovici 19. st.

Šolsko tekmovanje bo potekalo v četrtek, 19. 1. 2017, od 14.00 do 15.00 v predavalnici B-12.

Trije najuspešnejši dijaki na šolskem tekmovanju se boste preizkusili na državnem tekmovanju, ki bo potekalo 1. 4. 2017 na Gimnaziji Celje – Center.

Prijave na šolsko tekmovanje lahko oddate Milanu Pivcu, Zdravku Karnerju ali Jadranki Seles.

 

LITERATURA ZA PRIPRAVO NA TEKMOVANJE:

 

  1. Osnovna – za šolsko tekmovanje (GIMNAZIJE)

 

1) Cvirn, J. in Studen, A. 2010. Zgodovina 3 (učbenik za 3. letnik gimnazije). DZS, 

     str.  164–167, 168–169, 173–174, 175–178, 179–181, 182–186, 150–152.

 

2) Cvirn, J. in Studen, A. 2004. Zgodovina 3 (učbenik za 3. letnik gimnazije). DZS,

     str. 83–85, 88–90, 98–101, 102–108, 109–113.

 

3) Pavliha, B. 2004. Zgodovina na maturi 2005. Mengeš: ICO d. o. o. (poglavje Proces industrializacije v 19. stoletju do podnaslova Značilnosti in pridobitve druge industrijske revolucije).

 

4) Davies, N. 2013. Zgodovina Evrope. Ljubljana: Modrijan, str. 713–734 (osnovno besedilo).

 

  1. a) Dodatna – za državno tekmovanje (GIMNAZIJE)

 

1) Vodopivec, P. 2006. Od Pohlinove slovnice do samostojne države: slovenska zgodovina od konca 18. do konca 20. stoletja. Ljubljana: Modrijan, str. 30–37.

 

2) Slovenska kronika XIX. stoletja 1800–1860. 2001. Ur. Cvirn, J. … et al. Ljubljana: Nova revija, str. 113–121, 170–171, 221, 240–241, 287–288, 292, 293.

 

2) Iannaccone, A. Devetnajsto stoletje: začetek 20. stoletja. Ljubljana: Mladinska knjiga, str. 32–61 (zbirka Človek in čas 8).

 

3) Ferguson, N. 2014. Civilizacija – kako so vrednote zahoda osvojile svet. Ljubljana: UMco, str. 264–289.

 

  1. c) Dodatna literatura za terenski del za srednje strokovne šole in gimnazije

 

1)  Enciklopedija Slovenije, zvezek 2. Ljubljana: Mladinska knjiga, str. 3–6.

 

2) Enciklopedija Slovenije, zvezek 4. Ljubljana: Mladinska knjiga, str. 363–364.

 

3) Mikola, M. 2004. Zgodovina celjske industrije. Celje: Zgodovinski arhiv, str. 7–38, 46–52.

 

4) Žerič, D. 2011. Celeia Cilli Celje. Celje: Pokrajinski muzej, str. 33–67.

 

 

Aktiv družboslovja
Jadranka Seles

Nazaj