Vulkani in priznanja za šolsko leto 2016/17

Ob zaključku pouka v tem šolskem letu smo najboljše dijake Gimnazije Lava nagradili z vulkani in priznanji. Prejeli so jih za izjemne uspehe na tekmovanjih v znanju in v športu, za nadpovprečne ustvarjalne in poustvarjalne dosežke v interesnih dejavnostih in za delo v dijaški skupnosti.

Vulkane in priznanja je ravnateljica Marija Gubenšek Vezočnik podelila na slavnostni prireditvi 14. junija 2017. V kulturnem programu, s katerim smo počastili tudi prihajajoči dan državnosti, so nastopili glasbeniki Luka Logar, Miha Gradišnik, Nace Pogačar, Luka Drmič, Tadej Jeršič, Jon Klemen, Sven Senica, Živa Knez in Katarina Hochkraut. Program sta povezovala Špela Vasle in Svit Podpečan.
Pri pripravi in izvedbi prireditve smo sodelovali učitelji Metka Jagodič Pogačar, Andreja Leskovar, Darja Povše, Tomislav Viher in Simona Jereb. Predstavitve dobitnikov vulkanov in priznanj ter fotografije s podelitve si lahko ogledate na tej povezavi.

Simona Jereb

 

Nazaj