Vračilo čipov

V skladu z navodili ministrstva dijakom zaključnih letnikov pripada subvencionirana malica do vključno do ponedeljka, 22. 5. 2017. Čipe za malico bomo pobirali po naslednjem postopku:

  • Blagajnik pobere ključke v ponedeljek, 22. 5. 2017.
  • Pri razredniku dobi seznam, na katerega se podpišejo dijaki ob vrnitvi čipov.
  • Zbrane čipe s seznamom blagajnik prinese v tajništvo (v ponedeljek, 22. 5. 2017,  do 13. ure), kjer dobi denar in ga razdeli dijakom, ki so čipe vrnili).

Ravnateljica
Marija Gubenšek Vezočnik

Nazaj