Vračilo čipov, delitev spričeval – 4. letnik

V skladu z navodili ministrstva dijakom zaključnih letnikov pripada subvencionirana malica do vključno ponedeljka, 23. 5. 2016. Ključke za malico bomo pobirali po naslednjem postopku:

  • Blagajnik pobere ključke v ponedeljek, 23. 5. 2016.
  • Pri razredniku dobi seznam, na katerega se podpišejo dijaki ob vrnitvi ključkov.
  • Zbrane ključke s seznamom blagajnik prinese v tajništvo (v ponedeljek, 23. 5. 2016, do 13. ure), kjer dobi denar in ga razdeli dijakom, ki so ključke vrnili.

Delitev spričeval in obvestil o uspehu bo v ponedeljek, 23. 5. 2016, ob 10.30 v naslednjih učilnicah:

Oddelek

Učilnica

4. a

B-20

4. b

B-27

4. c

B-33

4. d

A-11

4. e

B-03

 

                                                                                                       Ravnateljica
                                                                                                       Marija Gubenšek Vezočnik

Nazaj