Vpis v 1. letnik za šolsko leto 2020/2021

NOVO!

RAZPIS

Na Gimnaziji Lava smo za šolsko leto 2020/2021 razpisali:

  • 4 oddelke gimnazijskega programa (112 prostih mest), 1 od njih bo evropski, in
  • 1 oddelek tehniške gimnazije (28 prostih mest).

 PRIJAVA

Izpolnite samo eno prijavo za vpis v 1. letnik in jo oddate na osnovni šoli.

Zadnji rok za oddajo prijav je 11. maj 2020.

Prijavnico z oznako MŠŠ-2-1,20/80 poiščete na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na naslovu:

https://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/#c17947.

Na prijavnici morate pravilno napisati naziv enega izmed programov:

  • Gimnazija
  • Gimnazija – evropski oddelek
  • Tehniška gimnazija

Kandidati lahko prijavnico oddate na OŠ, ta pa jo bo posredovala na naš naslov.

Sicer pa velja, da prijavnico natisnete, jo izpolnite, podpišete (kandidat in starš) in jo lahko pošljete:

  • priporočeno po pošti (NE s povratnico) na naslov:

Šolski center Celje

Gimnazija Lava

Pot na Lavo 22

3000 CELJE

ali

Zaradi izrednih razmer na prijavnici za vpis ni potreben žig OŠ in podpis ravnatelja.

Tistim kandidatom, ki ste že oddali prijavnico za vpis, nove ni treba pošiljati.

V zvezi s prenosnim rokom sledite navodilom v okrožnici MIZS z dne 20. 4. 2020 (na povezavi Nov rokovnik za vpis v srednje šole in dijaške domove).

 STANJE PRIJAV

Po končanem prijavnem roku bo ministrstvo do 20. maja 2020 na svojih spletnih straneh objavilo število prijav za vpis za posamezne programe. Informacije boste dobili na svoji osnovni šoli.

PRENOSNI ROK

Do 16. junija 2020 bomo sprejemali prijave ne glede na število prijavljenih kandidatov.

  

OBVESTILO O VPISU

Vse kandidate bomo do 24. junija 2020 pisno obvestili o točnih datumih in urah vpisa ter o tem, kako bomo izvedli vpis v spremenjenih razmerah.

 

MERILA ZA IZBIRO V PRIMERU OMEJITVE VPISA

V primeru omejitve veljajo merila objavljena v Razpisu za vpis v šolsko leto 2020/2021, iz katerih je razvidno, da lahko kandidat zbere največ 175 točk in da se v izbirnem postopku upoštevajo zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda OŠ.

 V PRETEKLIH LETIH NA GIMNAZIJI LAVA NISMO IMELI OMEJITVE VPISA!

 

VPIS

Vpis bo potekal med 30. junijem in 6. julijem 2020.

OSTANITE ZDRAVI!

Nazaj