Tudi letos bomo v okviru OIV organizirali tečaj prve pomoči (v nadaljevanju PP) za vse dijake 3. letnika. Kandidati lahko po zaključku opravljajo izpit iz PP za voznike motornih vozil, ki je predviden v Zakonu o varnosti cestnega prometa.

Če boste hoteli opraviti tudi izpit iz PP za vozniški izpit, boste Območnemu združenju Rdečega križa Celje plačali še izpitno takso (dogovor s predavateljem).

Tečaj prve pomoči se bo izvajal na sedežu RKS – območno združenje Celje, Kidričeva ulica 3, 3000 Celje (3. nadstropje). Nanj se lahko prijavite na povezavi: PRIJAVA. Rok za prijavo je 6. 10. 2023 do 9. ure.

Termina predavanj sta: sreda, 18. 10., in četrtek, 19. 10., ob 14.00 uri na RK. V skupini je lahko največ 25 dijakov, v primeru večjega interesa bomo razpisali dodatne termine. Cena predavanja je 20 evrov, od tega 5 evrov na dijaka prispeva šola. Denar (15 EUR na osebo) oddate na prvem predavanju predavateljici/predavatelju. Cena izpit za vozniški izpit pa je 65,83 EUR. Denar oddate na RK, kjer vam bodo izstavili tudi račun in prejmete tudi izkaznico.

Dijaki morate imeti lastna pisala.

 

Organizatorka OIV
Andreja Leskovar

Skip to content