Športni dan – 2. letnik

V torek, 27. 9. 2016, bo športni dan za dijake Gimnazije Lava.

Dijaki 2. letnika boste odšli na pohod. Iz Celja se boste odpeljali z vlakom:

  1. a in 2. c: zbor na postaji ob 8.00 (izstop Šentjur) – pohod na Resevno,
  1. d in 2. e: zbor na postaji ob 8.00 (izstop Laško) – pohod na Šmohor.

Cena povratne vozovnice znaša 2,60 EUR. Razredni blagajnik pobere denar. Blagajnik kupi karte za ves razred (število prisotnih) na blagajni železniške postaje. Na blagajni odda tudi seznam tistih, ki so kupili karto.

Tajnik naredi seznam dijakov, ki bodo čakali v Šentjurju ali Laškem in ga odda učiteljem pred odhodom.

Malico bomo za ta dan odpovedali.

Vse dodatne informacije lahko dobite pri urah učiteljih športne vzgoje.

 

Ravnateljica
Marija Gubenšek Vezočnik


PODROBNOSTI:

Dijaki 2. letnika boste odšli na pohod. Iz Celja se boste odpeljali z vlakom.

 

  1. a in 2. c: zbor na glavni postaji ob 8.00 (izstop Šentjur) – pohod na Resevno

 

Spremljevalci:

2. a: Katarina Obreza (vodja pohoda), Andreja Leskovar
2. c: Lucijana Kračun Berc, Helena Nardin

 

  1. d in 2. e: zbor na glavni postaji ob 8.00 (izstop Laško) – pohod na Šmohor

 Spremljevalci:

2. d: Breda Marušič (vodja pohoda), Peter Juvančič

2. e: Romana Grošelj, Mojca Bučar Trotovšek

 

Cena povratne vozovnice znaša 2,60 EUR. Razredni blagajnik pobere denar (priporočamo kakšen dan prej). Blagajnik kupi karte za ves razred (število prisotnih) na blagajni železniške postaje ob 8.00. Na blagajni odda tudi seznam prisotnih.

Tajnik razreda naredi seznam dijakov, ki bodo čakali v Šentjurju ali Laškem, in ga odda učiteljem pred odhodom.

Športni dan je obvezen za vse dijake. Tisti, ki ste opravičeni, se z učiteljem športne vzgoje dogovorite o zadolžitvah.

Malico bomo za ta dan odpovedali.

Želimo vam veliko športnih užitkov.

Nazaj