Splošna matura: pisni in ustni izpiti

SPLOŠNA MATURA: PISNI IZPITI

Začetek pisanja vseh pisnih izpitov bo ob 9.00. Razporedi po učilnicah bodo objavljeni na oglasni deski splošne mature (pri učilnici B-17) na dan pisanja izpita. Sedežni red bo objavljen na vratih izpitnega prostora. Pred izpitnim prostorom se zberete ob 8.30. Ne pozabite na osebne dokumente in dovoljene pripomočke.

Uspešno pisanje!

Ravnateljica
Marija Gubenšek Vezočnik

SPLOŠNA MATURA: USTNI IZPITI

Ustni izpiti se bodo začeli 16. 6. 2016 in bodo trajali do 22. 6. 2016. Podrobni razporedi bodo objavljeni v soboto, 4. 6. 2016, na oglasni deski splošne mature (pri učilnici B-17).

Damir Šketa

Nazaj