Šolsko tekmovanje Proteus

Šolsko tekmovanje Proteus bo v četrtek, 25. 1. 2018, v učilnicah A-8 in A-10. Tekmovanje se bo začelo ob 12.10 in bo trajalo 45 minut. Razpored tekmovalcev bo objavljen na oglasni deski pred kabinetom A-9 in na vratih obeh učilnic.

Organizatorica šolskega tekmovanja
Marija Kresnik

Nazaj