ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ KEMIJE – razporeditev

Šolsko tekmovanje iz kemije bo v ponedeljek, 6. 3. 2017, ob 13. uri in traja 60 minut.

Prijavljeni dijaki boste pisali v naslednjih učilnicah:

 

Oddelek

Število prijavljenih

Učilnica

1. a

7

A-07

1. b

8

A-07

1. d

3

D-15

1. e

8

D-15

2. a

8

D-15

2. b

6

A-07

2. c

4

D-15

2. d

2

A-07

2. e

6

A-07

3. a

7

A-04

3. b

6

A-04

3. c

3

A-04

3. d

3

A-04

3. e

1

A-04

4. a

5

A-04

4. b

1

A-04

4. d

1

A-04

 

S sabo prinesite pisalo in kalkulator.

 

Mentorja
Andreja Debelak Arzenšek
Peter Juvančič

Nazaj