Šolsko izbirno tekmovanje v znanju kemije za Preglove plakete

Šolsko tekmovanje iz kemije bo v ponedeljek, 12. 3. 2018, ob 13. uri in traja 60 minut.

Prijavljeni dijaki boste pisali v naslednjih učilnicah:

Oddelek

Število prijavljenih

Učilnica

1. a

4

A-04

1. b

1

A-04

1. c

6

A-04

1. d

3

A-04

1. e

6

A-04

2. a

5

A-07

2. b

1

A-07

2. d

2

A-07

2. e

6

A-07

3. a

4

A-07

3. b

1

A-07

3. c

6

A-07

3. d

2

A-07

4. a

1

A-04

4. b

1

A-04

4. e

1

A-04

 

S sabo prinesite pisalo in kalkulator.

 

Mentorja
Andreja Debelak Arzenšek
Peter Juvančič

Nazaj