SLOfit

Veseli nas, da smo že 30 let povezani v nacionalnem spremljanju telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti, danes imenovanem SLOfit, v preteklosti pa športnovzgojni in telesnovzgojni karton. Projekt je ena največjih stalnic šolskega dela, v prihodnje pa načrtujemo še nekatere nadgradnje in izboljšave. 

 

Ob tej priložnosti vas želimo obvestiti, da imamo prenovljeno spletno stran www.slofit.org, na kateri lahko dobijo šole, starši in drugi uporabniki vse potrebne informacije glede projekta, v tem mesecu pa smo začeli tudi z objavami na Facebook profilu www.facebook.com/slofit.org/. Na FB-profilu objavljamo zanimive izsledke naših in tujih raziskav glede telesnega in gibalnega razvoja otrok, gibalnih sposobnosti in drugih dejavnikov, povezanih s telesnim fitnesom. 

 

V letošnjem letu na omejenem številu šol poskusno uvajamo tudi aplikacijo Moj SLOfit, preko katere bodo imeli učitelji in starši vpogled v otrokov telesni in gibalni razvoj skozi celotno obdobje njegovega šolanja vključno z zdravstvenim tveganjem, ki izhaja iz tega. Aplikacija je zaenkrat dostopna le šolam, ki sodelujejo pri njenem razvoju, v prihodnje pa bo brezplačno na voljo tudi vsem drugim. 

 

 

prof. dr. Gregor Jurak 

Fakulteta za šport / Faculty of sport

Gortanova ulica 22, SI-1000 Ljubljana, Slovenija / Slovenia
T.: +386 1 520 77 83, M.: +386 41 743 088
gregor.jurak@fsp.uni-lj.siwww.fsp.uni-lj.si

 

 

Nazaj