Rezultati nemškega bralnega tekmovanja 2017

Tekmovanja se je udeležilo 7 dijakov na višji ravni in 18 dijakov na osnovni ravni.

Dosegli so naslednje rezultate:

 

Osnovna raven

 

Višja raven

 

Ime in priimek, razred, profesorica

 

Ime in priimek, razred, profesorica

1.        

Tajda Remic, 3. a, Polonca Zalokar, priznanje

1.        

Gorazd Stolec, 4. b, Darja Kapus, priznanje

2.        

Anemari Pušnik, 3. d, Polonca Zalokar,                                                      priznanje

1.        

Lora Šarlah, 3. a, Mojca Poharc, priznanje

3.        

Sara Zabasu, 1. b, Darja Kapus, pohvala

3.

Manca Bračič, 4. b, Darja Kapus, pohvala

4.        

Eva Arzenšek, 4. a, Polonca Zalokar, pohvala

4.

Mirjam Končan, 3. d, Polonca Zalokar, pohvala

5.        

Karmen Hudej, 3. e, Darja Kapus

5.

Lara Kolar, 3. b, Mojca Poharc, pohvala

6.        

Aleksandra Keše, 3. a, Polonca Zalokar

6.

Tomaž Mazej, 3. f, Darja Kapus

7.        

Lea Vrhovnik, 4. a, Polonca Zalokar

7.

Polona Brezlan, 3. a, Mojca Poharc

8.        

Marjeta Štrljič, 4. b, Polonca Zalokar

 

9.        

Anja Vranič, 3. a, Polonca Zalokar

 

10.    

Špela Cehner, 4. b, Polonca Zalokar

 

11.    

Maša Volavšek, 1. b, Darja Kapus

 

12.    

Taja Jančič, 3. b, Darja Kapus

 

13.    

Patricija Romih, 3. a, Polonca Zalokar

 

14.    

Timea Štravs, 3. b, Darja Kapus

 

15.    

Matija Godicelj, 3. f, Polonca Zalokar

 

16.    

Garvin Gajšek, 3. a, Polonca Zalokar

 

17.    

Mojca Kugler, 3. a, Polonca Zalokar

 

18.    

Hana Muzelj, 3. a, Polonca Zalokar

 

 

Najboljšim bralcem iskreno čestitamo. Ob koncu šolskega leta bodo prejeli zaslužena priznanja in pohvale.

 

Profesorice nemščine na Gimnaziji Lava
Mojca Poharc, Darja Kapus, mag. Polonca Zalokar

Nazaj