Rezultati angleškega bralnega tekmovanja

Angleško bralno tekmovanje za 1. in 2. letnik je potekalo 24. aprila 2018, za 3. letnik pa 3. maja 2018.

V 1. letniku so se najbolje odrezale:

  1. Daša Zamernik (1. c), priznanje, mentorica mag. Anja Ramšak;
  2. Julija Breznik (1. c), pohvala, mentorica mag. Anja Ramšak;
  3. Katarina Zobec (1. b), pohvala, mentorica mag. Andreja Vipotnik Ravnak.

V 2. letniku so bili najuspešnejši:

  1. Romana Nežmah (2. b), priznanje, mentorica mag. Polonca Zalokar;
  2. Marcel Pražnikar (2. e), pohvala, mentorica mag. Andreja Vipotnik Ravnak;
  3. Matjaž Vuherer (2. e), pohvala, mentorica mag. Andreja Vipotnik Ravnak;
  4. Sara Zabasu (2. b), pohvala, mentorica mag. Polonca Zalokar.

V 3. letniku so najboljši bralci razvrščeni takole:

1. Klara Klobasa (3. a), priznanje, mentorica mag. Polonca Zalokar;

1. Janez Leskošek (3. a), priznanje, mentorica mag. Polonca Zalokar;

3. Tinkara Žula (3. a), priznanje, mentorica mag. Polonca Zalokar;

4. Anej Jesenek (3. b), priznanje, mentorica mag. Andreja Vipotnik Ravnak;

5. Neža Leban (3. b), priznanje, mentorica mag. Andreja Vipotnik Ravnak;

6. Hana Žerjav (3. b), priznanje, mentorica mag. Andreja Vipotnik Ravnak;

7. Lana Črnila (3. a), priznanje, mentorica mag. Polonca Zalokar;

8. Ajda Uranjek (3. a), priznanje, mentorica mag. Polonca Zalokar;

9. Živa Knez (3. b), priznanje, mentorica mag. Andreja Vipotnik Ravnak;

10. Tadej Jeršič (3. a), priznanje, mentorica mag. Polonca Zalokar;

11. Denis Osmanović (3. b), priznanje, mentorica mag. Andreja Vipotnik Ravnak;

12. Alja Cestnik (3. a), priznanje, mentorica mag. Polonca Zalokar;

13. Anita Zupanc (3. a), priznanje, mentorica mag. Polonca Zalokar.

 

Vsem iskreno čestitamo za dosežke.

Mojca Poharc

 

Nazaj