Razpored popravnih, predmetnih in dopolnilnih izpitov v jesenskem roku 2017

Pisni in ustni del izpita (v istem dnevu) opravljate pri slovenščini, tujih jezikih in matematiki v vseh letnikih, v tehniški gimnaziji pa tudi pri strokovnih maturitetnih predmetih. Vsi ostali izpiti, razen izbirnih maturitetnih predmetov v 4. letniku, so samo ustni.

 

 

Datum

Sreda, 16. 8. 2017

Četrtek, 17. 8. 2017

Petek, 18. 8. 2017

Letnik

1.

·         fizika (ustni izpit) ob 8. uri v A-13

·         matematika (pisni in ustni del) ob 8. uri v B-30

·         slovenščina (pisni in ustni del) ob 8. uri v B-17

·         nemščina (pisni in ustni del) ob 8. uri v B-33

2.

·         matematika (pisni in ustni del) ob 8. uri v B-30

·         fizika (ustni izpit) ob 8. uri v A-13

·         kemija (ustni izpit) ob 8. uri v A-7

3.

·         matematika (pisni in ustni del) ob 8. uri v B-30

·         slovenščina (pisni in ustni del) ob 8. uri v B-17 in B-18

·         nemščina (pisni in ustni del) ob 8. uri v B-33

·         mehanika (pisni in ustni del) ob 8. uri v B-21

·         angleščina (pisni in ustni del) ob 8. uri v B-2a

·         fizika (ustni izpit) ob 8. uri v A-13

·         kemija (ustni izpit) ob 8. uri v A-7

4.

·         nemščina – če nima slovenščine (pisni in ustni del) ob 8. uri v B-33

·         slovenščina (pisni in ustni del) ob 8. uri v B-17 in B-18

·         biologija (pisni in ustni del) ob 8. uri v A-10

·         psihologija (pisni in ustni del) ob 8. uri v B-21

·         nemščina – če nima fizike (pisni in ustni del) ob 8. uri v B-21

·         fizika (pisni in ustni del) ob 8. uri v A-11

·         zgodovina (ustni izpit) ob 8. uri v B-20

·         matematika (pisni in ustni del) ob 8. uri v B-26 in B-27

 

Delitev spričeval in obvestilo o uspehu po izpitih bo v ponedeljek, 21. 8. 2017, ob 9. uri pri razrednikih.

 

Ravnateljica
Marija Gubenšek Vezočnik

Nazaj