Prostorska inštalacija na Muzejskem trgu

Gimnazija Lava pogosto sodeluje z ostalimi šolami Šolskega centra Celje. Tokrat smo skupaj s Srednjo šolo za gradbeništvo in varovanje okolja zasnovali prostorsko inštalacijo Gozd ljudi v svetu dreves. Lesena konstrukcija abstraktnega gozda, postavljena na Muzejski trg pred Osrednjo knjižnico Celje, bo na ogled do konca meseca aprila. Njeno sporočilo je iskanje podobnosti med človeško družbo in gozdnim biotopom ter odkrivanje zgubljenih vezi z drevesi, ki nas lahko presenetljivo veliko naučijo – na primer sodelovanja in solidarnosti.

Kulturni program s poezijo Jureta Detele in skladbo Tomaža Pengova Drevo je ob odprtju inštalacije besedno in glasbeno dopolnil arhitekturni izraz. Detelove pesmi so interpretirali Tina Trupi (4. b), Gaja Hribernik (4. a), Jure Hladin (4. e) in Matija Krumpak (4. c), pesem Drevo pa so izvedli Matevž Krašek (2. e), Vane Povše (4. c) ter Vid Palčnik (dijak Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije). Mentorica Mojstrom glasbenega ustvarjanja ŠC Celje je bila Metka Jagodič Pogačar, recitatorjem pa Breda Marušič.

dr. Breda Marušič 

Nazaj