Priprave na DSD II za dijake 4. letnika, ki ste prijavljeni na izpit

Dijaki, ki ste prijavljeni k izpitu DSD II, boste imeli priprave na izpit po naslednjem razporedu:

sobota, 23. september 2017 – mag. Polonca Zalokar – Grammatik;

sobota, 30. september 2017 – Mojca Poharc – Leseverstehen, Hörverstehen;

sobota, 14. oktober 2017 – Tatjana Ivšek – Schriftliche Kommunikation;

sobota, 21. oktober 2017 – Darja Kapus – mündliche Kommunikation.

Intenzivne priprave bodo potekale v učilnici B-33:

  1. del: 8.00–9.30

odmor: 9.30–10.00

  1. del: 10.00–11.30

Za malico poskrbite sami.

Pomembni datumi so:

27. oktober 2017 – oddati mentorici projektno nalogo v pregled (pred jesenskimi počitnicami);

28. november 2017 – pisni izpit – slušno razumevanje, bralno razumevanje, pisni izdelek;

12. december 2017 – ustni izpit – predstavitev projektne naloge, prosti pogovor na določeno temo.

Ker je izpit bliže, kot se zdi, vam toplo priporočamo, da se vseh priprav udeležite.

Profesorice nemščine

Nazaj