Predprijave k splošni maturi 2018

  1. 11. 2017 je rok za:
  • oddajo predprijav k splošni maturi (vsi dijaki 4. letnika Gimnazije Lava boste to naredili v času razrednih ur),
  • oddajo predprijav k posameznemu izpitu splošne mature,
  • oddajo vlog za uveljavljanje pravic kandidatov s posebnimi potrebami na splošni maturi 2018 na šoli.

Nazaj