Obvezne izbirne vsebine – 3. letnik

Dijaki 3. letnika bodo v okviru OIV (spoznavanje družbene ureditve v Sloveniji in Evropski uniji ter vzgoja za mir in nenasilje) imeli še 2. del delavnic o politični participaciji mladih, migracijah in radikalizaciji. V sklopu nagrajenega evropskega projekta »trACES« jo bodo izvedli predstavniki Fakultete za družbene vede (Univerza v Ljubljani), med katerimi je tudi naš nekdanji dijak Miha Zimšek.

 

Oddelek

Datum

Ura

Prostor

3. a

torek, 20. 3. 2018

8.50–9.35

B-30

3. b

torek, 20. 3. 2018

8.00–8.45

B-30

3. c

četrtek, 22. 3. 2018

9.40–10.25

B-31

3. d

torek, 20. 3. 2018

7.10–7.55

B-30

3. e

četrtek, 22. 3. 2018

8.00–8.45

B-02a

 

Dijaki morajo do takrat opraviti domače delo, in sicer v vsakem razredu se po abecedi razdelijo v 3 skupine in imenujejo vodjo skupine. Napisati morajo nekaj o radikalizaciji, poleg tega naj dodajo kakšen primer radikalizacije. Poročilo naj obsega 2–3 strani čistega besedila in še kakšno sliko. Pri tem naj citirajo/povzamejo strani, knjige, članke v skladu s pravili za citiranje. Poročilo mora vsebovati tudi naslovnico z njihovimi podpisi. Pošljejo lahko dan prej na miha.zimsek@fdv.uni-lj.si ali prinesejo skopirano verzijo na delavnico.

 

Pomočnik ravnateljice
Peter Juvančič

Nazaj