Nemška jezikovna diploma tudi uradno na Gimnaziji Lava

Z veseljem vam sporočam, da je Gimnazija Lava 13. septembra 2018 uradno postala šola, na kateri boste lahko v 4. letniku opravljali izpit Nemška jezikovna diploma – 2. stopnje (Deutsches Sprachdiplom – 2. Stufe), kar pomeni raven znanja B2/C1 po Skupnem evropskem jezikovnem okviru.

Priprave na izpit bomo izvajali že od 2. letnika dalje, v katerem se lahko prijavite v t. i. nemški modul kot izbirni predmet s tremi dodatnimi urami nemščine tedensko. V 3. letniku se lahko prijavite na eno dodatno uro nemščine, kjer se delno izvajajo priprave na DSD in delno na maturo. V četrtem letniku lahko imate dve dodatni uri nemščine kot pripravo na maturo, vendar je potrebno izvesti še štiri do pet intenzivnih delavnic DSD ob sobotah (ali taborih), na katerih vadimo vse spretnosti (bralna, slušna, govorna in pisna spretnost).

Prejemniki DSD-diplom 2018 z mentoricami

Izpit se opravlja vsako leto pisno (v novembru) in ustno (v decembru ali januarju) pred izpitno komisijo, ki jo sestavljata dve profesorici/mentorici s šole ter predsednik komisije, ki je običajno nemški koordinator oz. koordinatorka DSD v Sloveniji. Priprave in izpit so za dijake brezplačni.

Pridobitev potrdila o opravljeni Nemški jezikovni diplomi ima tako nacionalno kakor tudi mednarodno vrednost, saj omogoča vpis na mnoge univerze oz. višješolske ustanove v Nemčiji in Avstriji ter kasneje kandidaturo za zahtevnejša (in bolje plačana) delovna mesta v domovini in tujini.

V letošnjem šolskem letu že potekajo nemški modul v 2. letniku ter priprave na DSD v 4. letniku.

Rada bi povabila še dijake 3. letnika, ki nameravajo opravljati DSD naslednje šolsko leto, da se udeležijo priprav, ki bodo potekale ob sredah 8. učno uro v učilnici B-02. Začeli bomo 17. oktobra 2018.  Priprave bom izvajala Mojca Poharc.

Koordinatorka DSD na GL
Mojca Poharc

Nazaj