NEMŠKA JEZIKOVNA DIPLOMA II – DEUTSCHES SPRACHDIPLOM II

Na Gimnaziji Lava je v letošnjem letu opravljalo nemško jezikovno diplomo prvih sedem dijakov – tokrat še pod okriljem Ekonomske šole Celje, saj je naša šola še v zaključni fazi pridobivanja soglasja nemškega ministrstva za izobraževanje v tujini za izvajanje izpita pri nas. 

Pisni del izpita, ki je sestavljen iz bralnega in slušnega razumevanja ter pisne komunikacije, je potekal 28. novembra 2017 na Gimnaziji Lava. V torek, 12. decembra 2017, je prav tako na naši šoli potekal še ustni del izpita, ki ga je uspešno opravilo vseh sedem dijakov, šest na stopnji C1 in ena dijakinja na stopnji B2 po Skupnem evropskem jezikovnem okviru, za kar jim iskreno čestitamo.

Nemška jezikovna diploma je izpit, ki je za dijake brezplačen, odpira pa mnoga vrata na univerze in visoke šole v Nemčiji ali pa pomeni dodano vrednost pri iskanju službe v Sloveniji ali v tujini. 

Intenzivne priprave na izpit so potekale po pouku in izven pouka od maja 2017 do novembra 2018; izvajali smo jih dr. Reinhard Zühlke, Tatjana Ivšek, mag. Polonca Zalokar in Mojca Poharc.

Vse dijake od 1. do 3. letnika, ki bi želeli v prihodnjih letih opravljati ta izpit, vabimo, da se pri zgoraj omenjenih profesoricah pozanimate o podrobnostih tega izpita. Vabljeni predvsem tisti, ki ste v naprednih skupinah in se pripravljate na maturo, lahko pa tudi drugi, če imate veliko željo in ste pripravljeni vložiti v učenje kakšno uro več, kot je predvideno po učnem načrtu.

Za aktiv učiteljic tujih jezikov
Mojca Poharc

Nazaj