Navodila in dodatna pojasnila v zvezi z opravljanjem splošne mature v spomladanskem izpitnem roku 2021

Spoštovane dijakinje, spoštovani dijaki,

Pravilnik o splošni maturi še vedno velja, a da bo potek maturitetnih izpitov nemoten in uspešen, vas obveščamo o nekaterih letošnjih spremembah in prilagoditvah.

 • En dan pred začetkom opravljanja pisnega izpita boste na elektronski naslov prejeli obvestilo, v kateri učilnici boste opravljali izpit.
 • V izpitnem obdobju splošne mature v šolo vstopate in izstopate pri glavnem vhodu po desni strani. 
 • Vsi kandidati za maturo, tudi cepljeni in tisti, ki so preboleli covid-19, morate v postopkih opravljanja mature upoštevati vsa priporočila in ukrepe, da ne bi prišlo do vnosa okužbe in posledično do odrejene karantene. Priporočamo, da se med pripravami na maturo in med opravljanjem mature izogibate stikom in tako zmanjšate tveganje za okužbo.
 • Dosledno upoštevajte pravila za nošenje mask, pazite na higieno rok in kašlja ter medsebojno razdaljo. Priporočamo uporabo mask z  višjo stopnjo zaščite. Vrata in okna v izpitnem prostoru lahko odpira/zapira samo nadzorni učitelj. Zaradi zračenja priporočamo, da s sabo prinesete dodatna oblačila. Med odmorom ostanete v izpitnem prostoru, odidete lahko le do toaletnih prostorov.
 • Osebne stvari odložite v pripravljene garderobe, v garderobah se ne zadržujete. Kandidati se pred izpitnim prostorom ne zbirate. V izpitni prostor lahko prinesete le dovoljene pripomočke, zaščitno masko in vrečko zanjo, vodo ter prigrizek. Vnos elektronskih naprav (tudi mobilnih telefonov in ročnih ur) v izpitni prostor je prepovedan. Osebni dokument s sliko pred pisanjem izpita položite na levi zgornji rob mize.
 • Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje mature v spomladanskem izpitnem roku in ki bi zaradi osebnih zdravstvenih zadržkov ali drugih upravičenih razlogov, želeli opravljati maturo prvič šele v jesenskem roku, se opravljanje mature odobri na podlagi vloge, ki jo naslovijo na Državno komisijo za splošno maturo. Pri uveljavljanju pravice do vpisa v nadaljnje izobraževanje se upošteva, kot da so maturo opravili v spomladanskem izpitnem roku, čeprav so jo opravili v jesenskem roku. Kandidati naj se pred oddajo vloge posvetujejo s Šolsko maturitetno komisijo.
 • Kandidati za maturo, ki so identificirani kot visoko rizični tesni kontakti osebe okužene s SARS-CoV-2, so napoteni v karanteno, a jo lahko izjemoma prekinejo za opravljanje maturitetnega izpita s tem, da opravijo PCR-testiranje 24 ur pred vsakim maturitetnim izpitom v času karantene. Ob pristopu k maturitetnemu izpitu morajo predložiti laboratorijski izvid o negativnem PCR-testu, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa. Če imajo med karanteno več maturitetnih izpitov, se morajo testirati pred vsakim izpitom.
  Maturanti, ki so v karanteni, morajo poklicati na tel. 035 434 161 od 7.30 do 9.00 in povedati sledeče: ime in priimek, da je maturant v karanteni, katero šolo obiskuje, kdo je njegov osebni zdravnik, roj. podatke, telefonsko številko.
  Na podlagi teh podatkov bo prejel termin za PCR-test, ki ga opravi v ZD Celje za reševalno postajo, kjer je šotor. S seboj morajo imeti osebni dokument. Izvid o negativnem PCR-testu se osebno prevzame naslednji delovni dan pred maturitetnim izpitom na Šolskem dispanzerju pri vhodu. Več o protokolu: https://www.ric.si/sporocila/2021042915062109/
 • Dijaki, ki boste med karanteno opravljali maturitetne izpite z negativnim PCR-testom, morate dosledno upoštevati dodatna navodila šole (vstop v šolo, prostor pisanja …).
 • Za prevoz na maturitetni izpit ne priporočamo uporabe javnega prevoza, enako za pot domov.

Šolska maturitetna komisija

Nazaj