Natečaj za oblikovanje logotipa projekta ERASMUS+

“SMART CITIES, EUROPEAN ROBOTICS FOR BOYS AND GIRLS”

CILJI

Cilj natečaja je izdelati logotip v digitalnem formatu, ki bo izžareval duh projekta. Z logotipom želimo:

  • promovirati in popularizirati tehnologijo med dekleti v zgodnjih letih, kar bo zaznavno pri izbiri poklica v prihodnosti,
  • prikazati robotiko kot nekaj povsem dosegljivega,
  • navduševati nad timskim delom.

Predstavlja naj projekt širši javnosti, predvsem izobraževalni skupnosti.

Pri izvedbi projekta naj imajo dijaki osrednjo vlogo.

NAČIN ZAPISA

Katerikoli zapis je sprejemljiv. Logotip je lahko narisan ali pa digitalno ustvarjen.

ZAHTEVE

Logotip mora biti originalen in:

  • vsebuje logotip akcije Erasmus+
  • vsebuje naziv projekta EuRoB+G,
  • v primeru digitalnega zapisa mora imeti minimalno dimenzijo 500 x 500 pik in minimalno ločljivost 300 ppi
  • mora dopuščati povečevanje in zmanjševanje (vektorska grafika), kar omogoča čitljivost in prepoznavnost logotipa v zmanjšani velikosti.

ROKI

Do 15. januarja 2019 zbiramo predloge. Nato komisija izbere tri najboljše in jih da na glasovanje na eno od družbenih omrežij.

NAGRADA

Avtor izbranega logotipa bo prejel bon za nakup na Amazon.com v vrednosti 50 €.

 

Za dodatna pojasnila pišite na elektronski naslov tomi.viher@sc-celje.si.

 

Nazaj