Unesco – delavnici o ciljih trajnostnega razvoja

V ponedeljek, 9. oktobra 2017, so se dijaki 1. b in 2. b udeležili Unesco delavnic s področja trajnostnega razvoja. Delavnici sta na naši šoli izvedli članici Društva za Združene narode za Slovenijo. Dijaki so na delavnicah spoznali Agendo 2030, ki predstavlja zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščite okolja za sedanje in bodoče generacije. V ospredju nove razvojne agende je tudi spoštovanje človekovih pravic in enakosti spolov ter zagotavljanje blaginje, miru in varnosti za vse ljudi in skupnosti.

Katarina Petač

 

 

 

 

Nazaj