Maraton znanosti – obisk patologinje

V sredo, 17. 1. 2018, je našo šolo obiskala gospa Simona Šramek Zatler, specialistka patologije in sodne medicine, ki je hkrati tudi vodja celjske patologije in izvedenka sodne medicine. Prišla je z namenom, da bi dijake (bodoče študente) seznanila z delom, ki ga opravlja, in razširila obzorje o patologiji in sodni medicini.

Za začetek nam je predstavila študijsko pot – pet let študija splošne medicine ter šest let specializacije za patologa. Presenetila nas je s podatkom, da obdukcija zajema le 20 % njenega delovnega časa, preostalih 80 % pa delo v laboratoriju (natančno mikroskopiranje, pregled tkiv, itd.). Ob odličnem slikovnem materialu smo lahko opazovali, kaj se dogaja v medicinskih laboratorijih in kdo je tam zaposlen. Poleg patologov so tam še biologi, mikrobiologi, diplomanti laboratorijske biomedicine in še mnogi strokovnjaki na svojih področjih. Povedala je, da imajo vsi, ki delajo kot patologi, skrajšan delovni čas zaradi izpostavljenosti formalinu, ki je toksičen.

Poleg patologije nam je predstavila sodno medicino. Pokazala nam je svoje delovno orodje in kot primer, kaj se dogaja med patološkim posegom, uporabila sliko ponesrečenca v prometni nesreči, ki je umrl že na kraju nezgode. Videli smo tudi tumor jajčnika, ki je bil velik kar 36 cm – eden izmed največjih najdenih v zadnjih letih.

Glavna naloga patologa pri obdukciji je odkriti glavni vzrok smrti. Povedala je, da je včasih to zelo zapleteno in patologi preživijo kar nekaj ur ob mikroskopu in v sobi s truplom, da končno ugotovijo vzrok smrti, saj je teh zlasti pri starejših ljudeh po navadi več. Govorila je tudi o vrstah obdukcije, npr. sodne obdukcije se izvedejo, ko je vzrok smrti sumljiv ali nenatančno opredeljen, ko ugotovijo, da je prišlo do zastrupitve itd. Ob pripovedovanju njenih doživetij smo se počutili, kot da je igralka iz serije Na kraju zločina.

Na koncu je govorila še o sodnih postopnih, ki so lahko tudi precej dolgotrajni. Sledila so vprašanja dijakov, ki jim ni bilo videti konca.

Neža Lesjak, 4. c

Nazaj