ITS Grand finale

V šolskem letu 2018/19 se je skupina dijakov 2. letnika Gimnazije Lava odločila, da se bo nekoliko bolj  posvetila naravoslovju.

Med letom so tri ure tedensko obiskovali učilnice in laboratorije za biologijo, kemijo in fiziko. Večino časa smo posvetili izvajanju zanimivih poskusov. Pri fiziki, npr., smo v osredje poskusov postavili računalniško zajemanje in obdelavo podatkov, saj je šola precej dobro opremljena z merilnimi senzorji Vernier in ustrezno programsko opremo. Med letom so tako dijaki pridobili nekaj novih spretnosti, spoznali kopico zanimivih naravnih pojavov, nekatere od njih so podrobneje obdelali v svojih zaključnih seminarskih nalogah, ki so jih predstavili sošolcem.

Ob zaključku leta smo se nagradili s posebnim dnevom, ki smo ga preživeli v naravi. V petek, 14. junija smo učitelji v Celjskem mestnem parku pripravili krožno »naravoslovno« pot, ki jo je sestavljalo šest delovnih postaj. Vsaka od delovnih postaj je vsebovala zanimiv poskus, neko meritev, ki jo je bilo potrebno izvesti in analizirati.

Dijaki so bili razdeljene v skupine, ki so tekmovale v čim boljši izvedbi in analizi poskusa.  Pri izvedbah so sodelovali dijaki 3. letnika, ki so poskušali svoje naslednike malce usmerjati in nadzorovati.

Vsi dijaki so svoje naloge opravili dobro in prizadevno. Po koncu dela smo mentorji in nadzorniki pohvalili vse skupine, a še posebej zmagovalce, ekipo  »Mia s fantoma« (2.A), ki so se odrezali za odtenek bolje od ostalih.

O naravoslovnih izzivih (»delovnih postajah«), ki smo jih za dijake pripravili, lahko preberete več v tekstih, dosegljivih prek spodnjih povezav:

Biologija 1 – opis dela Biologija 2 – opis dela Kemija 1 – opis dela

Kemija 2 – opis dela Fizika 1 – opis dela Fizika 2 – opis dela

Nazaj