Interni del splošne mature 2017

Zgodovina

Pisanje naloge, ki vsebuje izbirne teme učnega načrta zgodovine za gimnazije, bo v četrtek, 6. 4. 2017, ob 12.05 v učilnici B-20.

Ob 12.55 bo zunaj šole, v zgodovinskem okolju, predstavitev nalog, ki jih je potrebno oddati v tiskani obliki do 31. 3. 2017 mentorju prof. Milanu Pivcu (kabinet B-16).

 

Seminarske naloge, vaje in poročila

Zadnji rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli je 18. 4. 2017.

Nazaj