Inovativnost in ustvarjalnost za mlade

Izobraževalni center Štore je v sodelovanju s podjetjem Štore Steel za dijake Šolskega centra Celje letos že devetič pripravil brezplačno tridnevno interaktivno delavnico z naslovom Inovativnost in ustvarjalnost za mlade. Delavnica je potekala od 17. do 19. januarja 2018 v Izobraževalnem centru Štore. Udeležila sta se ga tudi dijaka Gimnazije Lava Andraž Pevcin in Žiga Zupanič (oba 3. e).

Dijaki so si prvi dan z zanimanjem ogledali proizvodnjo v jeklarni in valjarni, potem so se  razdelili v tri skupine in se lotili reševanja konkretnih problemov podjetja Štore Steel. V skupinah so sodelovali dijaki različnih šol oz. programov. Zadnji dan so rezultate svojega dela predstavili predstavnikom podjetja in učiteljem, ki so se udeležili zaključne prireditve.

Delo je potekalo v sproščenem vzdušju. Problemi, ki so jih reševali, so bili zahtevni, a so se jih lotili  z vztrajnostjo, s timskim pristopom ter ob podpori mentorja dr. Mihe Kovačiča, ki jih je navdušil s širokim znanjem in bogatimi izkušnjami. O rezultatih svojega dela so poročali na zaključni predstavitvi, kjer smo lahko začutili ustvarjalno energijo in zadovoljstvo ob uspešno opravljenem delu. V relativno kratkem času so si nabrali veliko novega znanja in izkušenj, spoznali so nove prijatelje, se srečali z napredno tehnologijo in s konkretnimi problemi v gospodarstvu.

Predstavnikom Izobraževalnega centra Štore in podjetja Štore Steel se v imenu Šolskega centra Celje ter v imenu naših dijakov, udeležencev omenjene interaktivne delavnice, iskreno zahvaljujemo za dragocene izkušnje in odlično popotnico za življenje ter se priporočamo za nadaljnje sodelovanje.

Mojca Bučar Trotovšek

Nazaj