Gledališki abonma – 1. in 2. letnik

Dijaki prvih in drugih letnikov si boste v sklopu OIV ogledali tri predstave v Slovenskem ljudskem gledališču Celje. Za ogled dram Pesmi živih mrtvecev, Mučenik in Nebeški odred boste do 17. novembra 2017 pobrali 15 evrov in jih skupaj s seznamom oddali v tajništvu šole.

dr. Breda Marušič
organizatorica

Marija Gubenšek Vezočnik,
ravnateljica

Nazaj