Geografi na terenskih vajah

V petek, 23. 09. 2016, smo se dijaki 4. b, 4. c in 4. d, ki smo si za maturo izbrali predmet geografija, udeležili strokovne ekskurzije na Primorsko. Terenske vaje smo izvedli v sodelovanju z oddelkom za geografijo Fakultete za humanistične študije v Kopru. Pridružila sta se nam dva profesorja z omenjene fakultete, ki sta nas usmerjala do Socerba, kjer sta nam predstavila osnovne značilnosti primorskega sveta.

20160923_101950

Terensko delo je bilo razdeljena na dva sklopa. Najprej smo opravljali fizičnogeografske naloge. Izmeriti je bilo potrebno pretok reke Rižane in kakovost vode v njej. Nalogi sta bili izredno poučni in zabavni. Nato smo se odpravili do Strunjanskega klifa, kjer smo merili njegov naklon in slanost morja.

20160923_112540

20160923_113743

Sledile so družbenogeografske naloge v Kopru: kartiranje stavb na določeni ulici in anketiranje obiskovalcev vnaprej določene trgovine. Razdelili smo se na 7 skupin in se lotili dela.

Za zaključek smo obiskali Fakulteto za humanistične študije, kjer smo izvedli analizo naših zadnjih dveh nalog. Domov smo prispeli v večernih urah, našega dela pa še ni konec, saj nas čaka še pisanje poročil.

Sara Jurović, 4. c

Nazaj