Delitev spričeval in obvestil o uspehu po izpitih

Razredniki bodo spričevala in obvestila o uspehu po izpitih razdelili v torek, 4. 7. 2017, ob 9. uri.

Ravnateljica
Marija Gubenšek Vezočnik

Nazaj