47. Krkine nagrade – razpis

K sodelovanju vabimo vse, ki ste oziroma boste svoje raziskovalne naloge končali v obdobju od 1. julija 2016 do 30. junija 2017 ter jih prijavili in poslali na naš naslov do 6. julija 2017.

V Krki dijake spodbujamo k iskanju idej, zlasti če so povezane s Krkinimi interesnimi področji, to je s področji, ki se nanašajo na raziskave, razvoj, proizvodnjo, kontrolo, trženje ali uporabo zdravil. Na razpis lahko prijavite tudi naloge z drugih področij, vendar mora biti njihova tematika povezana s farmacevtsko industrijo in z zdravili (npr. teme, povezane z razvojem, proizvodnjo, analiznim vrednotenjem, kontrolo kakovosti zdravilnih učinkovin in/ali pomožnih snovi). Posebej so zaželene naloge, ki temeljijo na eksperimentalnem in samostojnem delu dijakov. Pri izbiri tem in izvedbi nalog dijake spodbujamo k čim večji samoiniciativnosti ter uporabi lastnih idej pri zasnovi naloge in njeni izvedbi. To je pomembnejše od uporabe zapletenih sodobnih laboratorijskih tehnik in naprav.

Razpisni pogoji so na voljo na spletni povezavi https://www.krkinenagrade.si/sl/domov

Nazaj