XVII. tekmovanje mladih zgodovinarjev

Tema tekmovanja je slovenski naselitveni prostor od 10. do 15. stoletja.

 

Šolsko tekmovanje bo na vseh prijavljenih šolah potekalo istočasno, in sicer v sredo, 31. 1. 2017, od 14.00 do 15.00. Prijavljeni dijaki bodo pisali enotno testno polo, ki jo bo sestavil organizacijski odbor tekmovanja. Testna pola bo objavljena na spletnem naslovu Društva učiteljev zgodovine najmanj 24 ur pred tekmovanjem.

 

Državno tekmovanje mladih zgodovinarjev bo v šolskem letu 2017/18 izpeljano v soboto, 7. 4. 2018, na Gimnaziji Ptuj.

 

LITERATURA ZA PRIPRAVO NA TEKMOVANJE:

 •  Osnovna – za šolsko tekmovanje (gimnazije)

 

 1. Mlacović, D. in Urankar, N. 2010. Zgodovina 2 (učbenik za 2. letnik gimnazije). DZS, str. 145–165.

 

 1. Hozjan, A. in Potočnik, D. 2000. Zgodovina 2 (učbenik za 2. letnik gimnazije). DZS, str. 96–120.

 

a) Dodatna – za državno tekmovanje (gimnazije)

 

 1. Mihelič, D. 1996. Meščan sem: iz življenja srednjeveških mest. Ljubljana: Mihelač in Nešović.

 

 1. Ivanič, M. 2001. Kratka ilustrirana zgodovina Slovencev. Ljubljana: Mladinska knjiga, str. 17–32.

 

 1. Ilustrirana zgodovina Slovencev. 2000. Ljubljana: Mladinska knjiga, str. 80–124.

 

 

c) Dodatna literatura za terenski del za srednje strokovne šole in gimnazije

 

 1. Kratki vodnik po Ptuju. 2012. Mestna občina Ptuj.
 1. Raztresen, M. 2004. Najlepša mesta Slovenije. Ljubljana: Mladinska knjiga, str. 204–217.
 1. https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/pomembnejse-zgradbe-srednjeveskega-ptuja.html
 2. https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/mali-grad-na-ptuju.html
 3. https://www.ptuj.info/sl/ptuj-in-dediscina/mestne-znamenitosti/
 4. https://www.ptuj.info/sl/ptuj-in-dediscina/zgodovina/
 5. https://ptuj.info/sl/kultura-in-dozivetja/

 

Jadranka Seles

Nazaj