URADNI KONČNI REZULTATI DSD – NEMŠKE JEZIKOVNE DIPLOME 2018

V petek, 17. februarja 2018, nam je dr. Reinhard Zühlke, svetovalec nemškega ministrstva za izobraževanje v tujini, posredoval razveseljivo novico o dosežkih naših dijakov, ki so 28. novembra 2017 (pisni del) in 12. decembra 2017 (ustni del) opravljali izpit DSD 2. To je izpit, ki se ga lahko opravlja na ravni B2 ali C1 po Skupnem evropskem jezikovnem okviru glede na dosežene točke pri posamezni jezikovni spretnosti.

Sedem naših dijakov je opravljalo ta izpit in vsi so ga opravili – pet na ravni C1 in dva na ravni B2.

Na ravni C1 so izpit opravile naslednje dijakinje:

Lara Kolar (4. b), Tajda Remic (4. a), Lora Šarlah (4. a), Eva Vervega (4. d) in Nastja Turkanović (4. b).

C1 – Razume širok razpon zahtevnejših, daljših besedil in prepoznava implicitne pomene. Izraža se tekoče in spontano, ne da bi očitno iskal ustrezne izraze. Jezik uporablja prožno in učinkovito, tako za družabne kot za akademske in poklicne namene. Tvoriti zna jasna, dobro organizirana in poglobljena besedila o kompleksnih temah. Pri tem nadzorovano uporablja organizacijske vzorce, povezovalce (konektorje) in kohezivna sredstva.

Na ravni B2 sta izpit opravila:

Luka Hojnik (4. d) in Mirjam Končan (4. d).

B2 – Razume glavne ideje v kompleksnem besedilu tako o konkretnih kot abstraktnih temah vključno z razpravami s svojega strokovnega področja. V medosebnih stikih govori dovolj tekoče in spontano, da njegova komunikacija z domačimi govorci ni naporna ne zanj in ne za sogovorca. Tvoriti zna jasno, poglobljeno besedilo iz širokega razpona tem in razložiti stališče o nekem aktualnem vprašanju, tako da pojasni prednosti in pomanjkljivosti različnih možnosti.

Iskrene čestitke vsem, ki so tako uspešno orali ledino DSD na Gimnaziji Lava.

Ravnateljica
Marija Gubenšek Vezočnik

Mentorice DSD
Tatjana Ivšek, mag. Polonca Zalokar in Mojca Poharc

Nazaj