Športni tabor

Dijaki 3. b in 3. e so se od 28. 9. do 30. 9. 2018 udeležili športnega tabora v Fari ob Kolpi. Kraj in čas našega druženja sta bila priložnost za spodbujanje pozitivnih medsebojnih odnosov v skupini, boljšega medsebojnega spoznavanja ter drugačnega sodelovanja med dijaki in učitelji. Poglavitni namen je bil, da ob športni dejavnosti spodbujamo čustven, kulturen in odgovoren odnos do narave ter naravne in kulturne dediščine.

Damir Šketa

Fotografije

Nazaj