Pregledna razstava slovenskih volitev v Evropski parlament

Informacijska točka Evropske unije Europe Direct Savinjska, ki deluje v sklopu Celjskega mladinskega centra, je med 28. 3. in 13. 4. 2019 na Gimnaziji Lava pripravila pregledno razstavo slovenskih volitev v Evropski parlament.

Razstava je bila razdeljena na dva dela. V prvem delu je bil predstavljen Evropski parlament, kakšen je volilni sistem, katere so politične skupine ter kakšne pristojnosti ima Evropski parlament. V drugem delu razstave pa so bili prikazani statistični podatki volitev v Republiki Sloveniji v Evropski parlament v letih 2004, 2009 in 2014 ter poslanci, ki so bili izvoljeni v omenjena mandatna obdobja.

Nazaj