Osnovnošolci med tehniko in naravoslovjem


Ko je večina osnovnošolcev uživala v zadnjih dneh počitnic, se je 34 zvedavih sedmo- in osmošolcev udeležilo počitniških delavnic, ki smo jih med 27. in 29. avgustom organizirali in izvedli na naši šoli.

Sedmošolci so se v delavnicah z naslovom Tehnika me zanima srečali z lego in industrijskimi roboti, upravljali so sodobne naprave v gospodinjstvih ter pobegnili iz sobe pobega. Z delavnicami smo želeli učencem približati strokovne predmete, ki jih poučujemo na tehniški gimnaziji. Pri osmošolcih pa smo želeli z delavnicami, kjer so se srečali z eksperimentalnim delom pri kemiji, fiziki in biologiji, spodbuditi zanimanje za naravoslovje.

Anja Ramšak

Nazaj