Obvezne izbirne vsebine – 3. letnik

Dijaki 3. letnika bodo v okviru OIV (spoznavanje družbene ureditve v Sloveniji in Evropski uniji ter vzgoja za mir in nenasilje) poslušali predavanje o politični participaciji mladih, migracijah in radikalizaciji. V sklopu nagrajenega evropskega projekta »trACES« ga bodo izvedli predstavniki Fakultete za družbene vede (Univerza v Ljubljani), med katerimi je tudi naš nekdanji dijak Miha Zimšek.

 

Oddelek

Datum

Ura

Prostor

3. c, 3. d in 3. e

ponedeljek, 22. 1. 2018

8.00−9.40

B-12

3. a in 3. b

torek, 23. 1. 2018

8.00−9.40

B-12

Dijaki 3. e bodo zaradi tega imeli malico od 11.15 do 11.40.

Predvidoma februarja bomo izvedli še drugi del, ki bo potekal v obliki delavnic. Do takrat pa bodo dijaki dobili domače zadolžitve, da se bodo lahko pripravili na izvedbo delavnice.

Dijake spremljajo učitelji tekoče ure.

Pomočnik ravnateljice
Peter Juvančič

Nazaj